Oferta

Podatki

Rozliczenia rocznego podatku dochodowego PIT

Kadry i płace

Sporządzanie miesięcznych rozliczeń pracowniczych, list płac, ZUS

Prowadzenie akt osobowych

PIT-y

Zaświadczenia

Księgowość

Oferujemy profesjonalne usługi księgowe dla małych i średnich podmiotów gospodarczych:

– Prowadzenie ksiąg rachunkowych

– Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów

– Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

– Prowadzenie rejestrów podatkowych i rozliczeń PIT, CIT, VAT

– Sporządzanie sprawozdań finansowych

– Kompleksowa obsługa Fundacji i Stowarzyszeń

– Likwidacja Stowarzyszeń i Fundacji