Cennik

Nie stosujemy sztywnego cennika.

W oparciu o nasze doświadczenie w rachunkowości i bieżące rozmowy z Klientem, ustalamy optymalną formę współpracy.

Znając szczegółowy zakres wspólnych praw i obowiązków ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług.

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług.

Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja Klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.

Cennik

Pełna Księgowość

Od 500 zł

Księga Przychodów i Rozchodów

Od 210 zł

Ryczałt

Od 100 zł